ΣτΕ: Συνταγματική η σύσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

Με το σκεπτικό  ότι η σύσταση της πανεπιστημιακής Αστυνομίας δεν παραβιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε ότι είναι συνταγματική η σύστασή της.

Η Ολομέλεια των ανώτατων δικαστών με δύο αποφάσεις της έκρινε ότι είναι σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές  οι διατάξεις του νόμου 4777/2021  που προβλέπει την σύσταση  Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) και απέρριψε τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις οι  επίμαχες ρυθμίσεις κινούνται εντός των πλαισίων της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και δεν θίγουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν επί των υποθέσεών τους με δικά τους όργανα και

Οι σύμβουλοι Επικρατείας  επισημαίνουν ότι οι ΟΠΠΙ δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε, συνεπώς, δυνατότητα επέμβασης επί θεμάτων επιστήμης, έρευνας, διδασκαλίας, λειτουργίας των ΑΕΙ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελευταίων και κατά  συνέπεια η επίμαχη ρύθμιση,  «όχι μόνο δεν πλήττεται αλλά θάλπεται η συνταγματική τάξη».

Generated by Feedzy