Πως αποφύγαμε την εγγραφή των εγγυήσεων του “Ηρακλή” στο χρέος

Τα ελληνικά επιχειρήματα έπεισαν τελικά την Eurostat να ανακαλέσει την αρχική της πρόθεση να αυξήσει το χρέος κατά 9,7% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος, προσθέτοντας εκ των προτέρων, το σύνολο των εγγυήσεων ύψους 18,7 δισ. ευρώ που έδωσε το ελληνικό δημόσιο στο σχέδιο Ηρακλής”. Βασικό ρόλο στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής αρχής έπαιξε και το γεγονός ότι αν επέμενε, δεν θα αυξάνονταν μόνο το ελληνικό αλλά και το Ιταλικό χρέος, αφού το πρόγραμμα “Ηρακλής” είναι αντίγραφο αυτών που χρησιμοποίησε και η γειτονικό χώρα, για τα δικά της “κόκκινα δάνεια”.

Generated by Feedzy