Δημιουργείται εθνικός φορέας προβολής της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισμού

Με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας πολιτικής προσέλκυσης συνεδριακών – επαγγελματικών διοργανώσεων, δημιουργείται ο εθνικός φορέας προβολής της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισμού “Greek Meetings Alliance”.

Generated by Feedzy