Νυχτερινό τιμολόγιο – ΔΕΔΔΗΕ: Το ωράριο και η περίοδος εφαρμογής για τον χειμώνα

Από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως τις 30 Απριλίου 2023 θα ισχύσει και φέτος το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο για τη χειμερινή σεζόν, με τον ΔΕΔΔΗΕ να υπενθυμίζει ότι οι ώρες κατά τις οποίες τίθενται σε ισχύ τα μειωμένα τιμολόγια είναι:

02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

«Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους. Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00», αναφέρει ο Διαχειριστής.

Συνεχές και τμηματικό ωράριο

«Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο», καταλήγει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Generated by Feedzy