Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στο Δημόσιο

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο στοχεύει στην καθιέρωση ενός συστήματος διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται και κατανέμονται αρμοδιότητες στα επιμέρους επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο).

Generated by Feedzy