Οι πληγές που ανοίγει στην οικονομία ο υψηλός πληθωρισμός

Ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στο 10% το 2022 και στο 5% το 2023, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των επιτοκίων, θα πλήξει στο τέλος του χρόνου και όλο τον επόμενο χρόνο επενδύσεις, εξαγωγές, κατανάλωση και τελικά την ανάπτυξη. Τα πρόσθετα μέτρα στήριξης θα επηρεάσουν το πρωτογενές ισοζύγιο εάν καλυφθούν με χρήματα του προϋπολογισμού, ενώ μοναδικός κερδισμένος θα είναι το χρέος, που θα επιταχύνει την πτωτική του πορεία.

Generated by Feedzy