Από 7/12 η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο υποέργο “Γενετική Βελτίωση Ζώων” του Ταμείου Ανάκαμψης

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων μετατέθηκε προκείμενου να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης στον οδηγό του προγράμματος προτάσεων ενδιαφερόμενων φορέων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση του έργου.

Generated by Feedzy