Όλο το νέο πλαίσιο για την τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Το καθεστώς της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα ξεκαθαρίζει παραπέρα κοινή υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τις παθήσεις των εργαζόμενων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους που μπορεί να αποφευχθεί αν τηλεργάζονται. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.

Generated by Feedzy