Τα SOS της παραγραφής ασφαλιστικών οφειλών

Οι ρήτρες του “κουρέματος, πότε διακόπτεται, τι ισχύει για παλιές διαγραφές. “Σαφάρι” βεβαιώσεων οφειλών έχει αρχίσει μετά το καλοκαίρι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η δυνατότητα παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών μετά την παρέλευση της 10ετίας δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Generated by Feedzy