Κροίσοι ανοίγουν family οffices στην Ελλάδα

Τα νομικά καθεστώτα που ισχύουν πλέον στην Ελλάδα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους δημιουργούν αντιδράσεις. Αν και τα καθεστώτα αυτά ισχύουν χρόνια σε χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, είναι η πρώτη για την οποία εκφράζονται τόσο έντονα διαμαρτυρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας να είναι μέτοχος στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ).

Generated by Feedzy