Τα SOS όλων των ρυθμίσεων στα ασφαλιστικά Ταμεία

Η νέα πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου δημιουργεί ένα νέο τοπίο διακανονισμών οφειλών προς τα ταμεία. Το Capital.gr, με βάση έγκυρες πληροφορίες του από αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ, παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία των “ανοιχτών” ρυθμίσεων, αλλά και το πότε αυτές χάνονται, καθώς οι σχετικοί όροι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση. Επίσης, παρουσιάζονται οι όροι επανένταξης οι οποίοι ισχύουν για ορισμένες τουλάχιστον ρυθμίσεις.

Generated by Feedzy