ΕΒΑ: Το φετινό stress test που θα περάσουν οι ελληνικές τράπεζες

Τα μακροοικονομικά σενάρια που θα εξεταστούν στο stress test του 2023 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA). Το δυσμενές βασίζεται σε μία υπόθεση αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με υψηλό πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια που θα έχουν έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Αναλυτικά οι παραδοχές που προβλέπονται για την Ελλάδα στο βασικό και στο δυσμενές σενάριο.

Generated by Feedzy