Γιατί ο πληθωρισμός πλην καυσίμων – τροφίμων είναι υψηλότερος στην Ελλάδα

Οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε πολλά χρόνια αρνητικό πληθωρισμό και η μειωμένη λειτουργία του ανταγωνισμού, διογκώνουν κάθε μήνα τον πληθωρισμό στον οποίο δεν περιλαμβάνονται καύσιμα και τρόφιμα. Από το υπουργείο Οικονομικών παραδέχονται ότι το πρόβλημα είναι πιο πολύπλοκο από αυτό του μέσου πληθωρισμού και θα πάρει καιρό για να λυθεί.

Generated by Feedzy